Rezultāts: Laboratorijas materiālu iegāde pētījumam. ( 9.daļa)

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Sakret Holdings AS (40103251030)
Uzvarētājs
Saint- Tech SIA (40103232449)
Summa
49,50 LVL

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 20/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sakret Holdings AS

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103251030

 Adrese: „Ritvari”, Stopiņu novads, , Latvija, LV-2121

 Tālruņa numurs(-i): 29643133
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Tehniskajos jautājumos – Iveta Laumane, tālrunis: +371 29227689, e-pasts: iveta.laumane@sakret.lv; Administratīvajos jautājumos - Laura Miķelsone, tālrunis: +371 29116554, e-pasts: laura.mikelsone@sakret.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Laboratorijas materiālu iegāde pētījumam. ( 9.daļa)
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 23/09/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 19/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
OMNILAB baltic SIA 40103299003 M.Nometņu 45A, Rīga, LV-1002 Latvija
Kemek Engeneering SIA 40003269036 Augstrozes 1, Rīga Latvija
Derox SIA 40003979539 Daugavgrīvas 83, Rīga, LV-1007 Latvija
Labochema Latvija SIA 40003925979 Dzērbenes iela 27-260, Rīga, LV-1006 Latvija
Saint- Tech SIA 40103232449 A.Deglava 156-172, Rīga, LV-1021 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Saint- Tech SIA  40103232449  A.Deglava 156-172, Rīga, LV-1021  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 49.5 LVL
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv