Rezultāts: Krāsu, līmju, laku un atšķaidītāju iegāde LNO vajadzībām

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
VSIA Latvijas Nacionālā opera (40103208907)
Uzvarētājs
Tirdzniecības nams "Kurši" SIA (40003494995)
Summa
29 900,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VSIA Latvijas Nacionālā opera, 40103208907
Pasta adrese: Aspazijas bulvāris 3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ainārs Kabucis, Modris Rozentāls (par tehn. spec. sagatavošanu), Elīna Lodīte (par nolikumu) Tālruņa numurs: +371 67073728 (Ainārs Kabucis), +371 67073704 (Modris Rozentāls), +371 67073844 (Elīna Lodīte)
E-pasta adrese: elina.lodite@opera.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.opera.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.opera.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Krāsu, līmju, laku un atšķaidītāju iegāde LNO vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Elektromateriālu iegāde LNO vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
44800000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

29900 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2013/108

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Elektromateriālu iegāde LNO vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Tirdzniecības nams "Kurši" SIA, 40003494995

Pasta adrese: Brīvības gatve 301

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1006

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 279.3    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 29900    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Piedāvātā līgumcena ir iesniegta saskaņā ar iepirkuma nolikuma izstrādāto finanšu piedāvājumu, kopējā līgumcena ir maksimāli iespējamā līguma summa visa līguma darbības laikā (24 mēnešos)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv