Rezultāts: Konvekcijas tipa un nepārtrauktas darbības tipa zāģmateriālu žāvētavu iegāde

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
SIA ELVARS (40003273510)
Uzvarētājs
TT Systems SIA (40103194293)
Summa
2 388 000,00 LVL

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 22/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA ELVARS

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003273510

 Adrese: „Silvas-Lejas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, Latvija, LV-4729

 Tālruņa numurs(-i): 29249106
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Andris Krastiņš, valdes loceklis, M. +371 29249106, e-pasts: info@elvars.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Konvekcijas tipa un nepārtrauktas darbības tipa zāģmateriālu žāvētavu iegāde
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 04/10/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 21/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
TT Systems SIA 40103194293 Beites iela 1, Sigulda, LV-2150 Latvija
Incomac S.r.l IT00436620264 Via G.Ferraris, 50, 31044 Montebelluna Itālija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 TT Systems SIA  40103194293  Beites iela 1, Sigulda, LV-2150  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 2388000 LVL
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv