Rezultāts: Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumu 2013. un 2014.gadā sagatavošana un īstenošana

Publicēts
25.11.2013
25.11.2013
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (90000069065)
Uzvarētājs
Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā” (40008028757)
Summa
11 128,00 EUR

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 90000069065
Pasta adrese: K. Valdemāra iela 3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1395 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Sanita Voloha Tālruņa numurs: +371 67015947
E-pasta adrese: sanita.voloha@mfa.gov.lv Faksa numurs: +371 67225363
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.mfa.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.mfa.gov.lv/lv/Ministrija/iepirkumi/3000-30000/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: ārpolitika
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumu 2013. un 2014.gadā sagatavošana un īstenošana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga, Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Divu forumu sagatavošana un īstenošana.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79950000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

11128 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ĀM 2013/917/EK

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumu 2013. un 2014.gadā sagatavošana un īstenošana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā”, 40008028757

Pasta adrese: Merķeļa iela 13

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1050

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@eiropaskustiba.lv

Tālruņa numurs: +371 67326548

Faksa numurs: +371 67326548

Vispārējā interneta adrese (URL): www.eiropaskustiba.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 11128    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 11128    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. EK, Latvijas valdības un Eiropas Komisijas noslēgtais Vadības partnerības Deleģēšanas līgums Nr.GCI-PG-A-LV-DG COMM-2010 V Pielikums „Komunikācijas plāns 2013.gadam”, Pasākums 4.n.1

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv