Rezultāts: Dokumentu vadības sistēmas „Impulss” uzturēšanas pakalpojumu iegāde

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Prokuratūra (9000022859)
Uzvarētājs
SIA "Tieto Latvia" (40003193130)
Summa
5 001,96 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Republikas Prokuratūra, 9000022859
Pasta adrese: Kalpaka bulvāris 6
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1801 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Santa Miščenko Tālruņa numurs: 67044848; 27099607
E-pasta adrese: iepirkumi@lrp.gov.lv Faksa numurs: 67044818
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.prokuratura.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.prokuratura.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Tiesībsargājošā institūcija
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Dokumentu vadības sistēmas „Impulss” uzturēšanas pakalpojumu iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 7
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Kalpaka bulvārī 6 un Dzirnavu ielā 113, Rīgā un citās pasūtītāja noteiktajās vietās

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Dokumentu vadības sistēmas Impulss uzturēšanas pakalpojumu iegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
72250000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

5001.96 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Prokuratūra 2013/064

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Dokumentu vadības sistēmas Impulss uzturēšanas pakalpojumu iegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
23/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Tieto Latvia", 40003193130

Pasta adrese: Ropažu iela 10

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1039

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: sales.latvia@tieto.com

Tālruņa numurs: 67510000

Faksa numurs: 67030001

Vispārējā interneta adrese (URL): www.tieto.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5001.96    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5001.96    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv