Sludinājums: Dzelzceļa vagonu pārkraušanas punkts

Publicēts
11.01.2019
11.01.2019
Pasūtītājs
LPKS "VAKS" (44103005731)
Termiņš
01.02.2019
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 11/01/2019

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

LPKS "VAKS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103005731

Adrese

Mūrmuižas 18, Valmiera LV4201, Latvija, LV4201

Tālruņa numurs(-i)

26428249, 64221516

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64221283

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projektu koordinators Rolands Jansons; 26428249; rolands.jansons@vaks.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dzelzceļa vagonu pārkraušanas punkts

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Dzelzceļa iela 1C, Gulbene, Gulbenes novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

01/02/2019
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mūrmuižas 18, Valmiera LV4201

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

566218__0_gulbenedzciepirkumadocs219.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv