Rezultāts: Grāvju pļaujmašīnas iegāde

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Vētras" (43901004536)
Uzvarētājs
SIA Lolus (40103355137)
Summa
26 244,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Vētras"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43901004536

Adrese

Vētras, Valkas pagasts, Valkas novads, Latvija, LV-4723

Tālruņa numurs(-i)

+371 26423989

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Valdis Pīrs

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Grāvju pļaujmašīnas iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

09/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agritech 40103246129 Krasta 42 Rīga Latvija
SIA Pakavs 48703001414 Aptieka, Bebru pagasts, Kokneses novads Latvija
SIA Lolus 40103355137 Biķernieku 81-29, Rīga Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Lolus 40103355137 Biķernieku 81-29, Rīga Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

26244 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv