Rezultāts: Lietus ūdens kanalizācijas tīklu nomaiņa Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai

Publicēts
22.08.2016
22.08.2016
Pasūtītājs
Jelgavas pilsētas dome (90000042516)
Uzvarētājs
SIA “KULK” (41703007150)
Summa
117 836,94 EUR
Sludinājums
www.jelgava.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 22/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Jelgavas pilsētas dome, 90000042516

Pasta adrese

Lielā iela 11

Pilsēta / Novads

Jelgava

Pasta indekss

LV 3001

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Dace Dimanta

Tālruņa numurs

63005484

Faksa numurs

63005511

E-pasta adrese

dace.dimanta@dome.jelgava.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jelgava.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.jelgava.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Pašvaldība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu nomaiņa Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Jelgava

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu nomaiņa Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45231300-8 45233220-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

117836.94 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JPD 2016/98/MI

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Lietus ūdens kanalizācijas tīklu nomaiņa Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

15/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA “KULK” , 41703007150

Pasta adrese

Dobeles šoseja 34

Pilsēta / novads

Jelgava

Pasta indekss

LV-3007

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 117836.94    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 117836.94    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība", 90001282486

Pasta adrese

Pulkveža O.Kalpaka iela 16a,Jelgava

Pilsēta / novads

Jelgava

Pasta indekss

LV-3001

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv