Rezultāts: Ārējo un iekšējo kanalizācijas tīklu tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (40003457109)
Uzvarētājs
SIA "GO SOLUTION" (40103826397)
Summa
290,00 EUR
Sludinājums
www.stradini.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, 40003457109

Pasta adrese

Pilsoņu iela 13

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1002

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inguna Muižniece

Tālruņa numurs

67069602

Faksa numurs

67069661

E-pasta adrese

kanceleja@stradini.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.stradini.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.stradini.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Ārējo un iekšējo kanalizācijas tīklu tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Ārējo un iekšējo kanalizācijas tīklu tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
90640000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

290 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PSKUS 2016/168

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ārējo un iekšējo kanalizācijas tīklu tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

16/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

7

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "GO SOLUTION", 40103826397

Pasta adrese

Rāmuļu iela 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1005

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 290    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 290    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Piedāvātā līgumcena 290,00 norādīta par vienas vienības cenu, pakalpojums tiks pieprasīts pēc nepieciešamības līdz summas 39 999,00 sasniegšanai

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv