Rezultāts: Sniega tīrīšana un pretizslīdes materiāla kaisīšana

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (90009225180)
Uzvarētājs
SALRIS SIA (42403032162), Latvijas autoceļu uzturētājs VAS (40003356530)
Summa
8 264,46 EUR
Sludinājums
www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, 90009225180
Pasta adrese: Ernestīnes 34
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1046 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Marina Imbrasa Tālruņa numurs: 67300234
E-pasta adrese: marina.imbrasa@vamoic.gov.lv Faksa numurs: 67300207
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vamoic.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Sniega tīrīšana un pretizslīdes materiāla kaisīšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 16
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Sniega tīrīšana un pretizslīdes materiāla kaisīšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
90620000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8264.46 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VAMOIC 2015/247

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Sniega tīrīšana un pretizslīdes materiāla kaisīšana Daugavpilī, Daugavpils novadā un Rēzeknē
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SALRIS SIA, 42403032162

Pasta adrese: Rēznas iela 37-9

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV-4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3305.79    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3305.79    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Sniega tīrīšana un pretizslīdes materiāla kaisīšana Alūksnē un Alūksnes novadā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Latvijas autoceļu uzturētājs VAS, 40003356530

Pasta adrese: Krustpils iela 4

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1073

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4958.67    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4958.67    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkums tika veikts saskaņā ar PIL 8.2 prim panta sešpadsmitās daļas 4.punktu.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv