Rezultāts: Grāvju pļaujmašīna. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
Z/s Dandale (43601028094)
Uzvarētājs
SIA "Silja" (40003264664)
Summa
10 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s Dandale

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601028094

Adrese

"Jukāni", Sarkaņu pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4870

Tālruņa numurs(-i)

29374374

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Konsultants, Raitis Ence, 20063000, raitis.ence@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Grāvju pļaujmašīna. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

07/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Silja" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
SIA „Lolus" 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV-1039 Latvija
SIA "Baltic Professional" 40103337911 Upeslejas 12-44, Stopiņu novads, Upeslejas, LV-2118 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Silja" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv