Rezultāts: „Ventspils novada Popes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2015./2016. gadā”

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Ventspils novada dome (90000052035)
Uzvarētājs
SIA "LEDA AV" (41201001039)
Summa
8 620,00 EUR
Sludinājums
www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ventspils novada dome, 90000052035
Pasta adrese: Skolas iela 4
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV 3601 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Juris Krilovskis Tālruņa numurs: 63629492; 29145212
E-pasta adrese: juris.krilovskis@ventspilsnd.lv Faksa numurs: 63622231
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspilsnovads.lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-348/ct-menu-item-401

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„Ventspils novada Popes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2015./2016. gadā”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Popes pagasta teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45233141-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8620 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VND 2015/57

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Ventspils novada Popes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2015./2016. gadā”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
26/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "LEDA AV", 41201001039

Pasta adrese: Rijnieki-2, Popes pagasts

Pilsēta/Novads: Ventspils novads

Pasta indekss: LV-3614

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ledaav1@inbox.lv

Tālruņa numurs: 26404214

Faksa numurs: 63681256

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8620    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8620    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv