Grozījumi: Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona km 38,00 – 49,00 (posma Brežģu kalns – Vecpiebalga) pārbūve

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
VAS Latvijas Valsts ceļi (40003344207)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.lvceli.lv/lvc_iepirkumi/...
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS Latvijas Valsts ceļi, 40003344207


Pasta adrese: Gogoļa 3, Rīga, LV - 1050


Pilsēta/Novads: Rīga


Pasta indekss: LV - 1050

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): VAS Latvijas Valsts ceļi, Iepirkumu daļa


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Lelde Čepuka

Tālruņa numurs: +371 67036422

E-pasta adrese: lelde.cepuka@lvceli.lv


Faksa numurs: +371 67028171

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvceli.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvceli.lv/lvc_iepirkumi/

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona km 38,00 – 49,00 (posma Brežģu kalns – Vecpiebalga) pārbūve
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona km 38,00 – 49,00 (posma Brežģu kalns – Vecpiebalga) pārbūve
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  45233110-3
Papildu kods (-i)  
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: LVC 2015/279/ERAF

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2015/S 211-382082 30/10/2015 (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 27/10/2015 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
27/10/2015 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.4) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Datumu labojuma vieta:
IV.3.4)

Šī teksta vietā:
15/12/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Jābūt:
06/01/2016 (dd/mm/gggg)
10:30

Datumu labojuma vieta:
IV.3.5)

Šī teksta vietā:
15/12/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Jābūt:
06/01/2016 (dd/mm/gggg)
10:30

Datumu labojuma vieta:
IV.3.8)

Šī teksta vietā:
15/12/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Jābūt:
06/01/2016 (dd/mm/gggg)
10:30IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams): Grozījumi Nr.2 veikti saskaņā ar iepirkuma komisijas sēdē pieņemto lēmumu.


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv