Rezultāts: Gājēju – velosipēdistu celiņa uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā 71,21-72,01 km (apdzīvotā vieta Ieriķi) būvniecības uzraudzība

Publicēts
09.12.2015
09.12.2015
Pasūtītājs
VAS Latvijas Valsts ceļi (40003344207)
Uzvarētājs
SIA "BaltLine Globe" (40003780856)
Summa
16 200,00 EUR
Sludinājums
lvceli.lv/sadarbibas-partneriem/...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 09/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS Latvijas Valsts ceļi, 40003344207
Pasta adrese: Gogoļa 3, Rīga, LV - 1050
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Iepirkumu daļas projektu vadītāja Kristīne Derringa Tālruņa numurs: +371 67028247
E-pasta adrese: kristined@lvceli.lv Faksa numurs: +371 67028171
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://lvceli.lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://lvceli.lv/sadarbibas-partneriem/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Autoceļi
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Gājēju – velosipēdistu celiņa uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā 71,21-72,01 km (apdzīvotā vieta Ieriķi) būvniecības uzraudzība

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Gājēju – velosipēdista celiņa uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā 71,21-72,01 km (apdzīvotā vieta Ieriķi) būvniecības uzraudzība

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71520000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

16200 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LVC 2015/256/AC

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Gājēju – velosipēdista celiņa uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā 71,21-72,01 km (apdzīvotā vieta Ieriķi) būvniecības uzraudzība
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "BaltLine Globe", 40003780856

Pasta adrese: Maskavas iela 127

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1003

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@baltlineglobe.lv

Tālruņa numurs: +371 67212148

Faksa numurs: +371 67612188

Vispārējā interneta adrese (URL): http://baltlineglobe.lv/

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 16200    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 16200    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv