Sludinājums: Ceļa nodalījuma joslas sakopšana, sadzīves atkritumu konteineru un biotualešu (sanitāro kabīņu) uzstādīšana un uzturēšana Latgales reģionā

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
VAS Latvijas Valsts ceļi (40003344207)
Termiņš
18.12.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Iepirumu daļas projektu vadītāja Kristīne Derringa
E-pasts
Sludinājums
lvceli.lv/sadarbibas-partneriem/...
Tālrunis
+371 67028247

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS Latvijas Valsts ceļi, 40003344207
Pasta adrese: Gogoļa 3, Rīga, LV - 1050
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Iepirumu daļas projektu vadītāja Kristīne Derringa Tālruņa numurs: +371 67028247
E-pasts: kristined@lvceli.lv Faksa numurs: +371 67028171
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://lvceli.lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://lvceli.lv/sadarbibas-partneriem/
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Autoceļi
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Ceļa nodalījuma joslas sakopšana, sadzīves atkritumu konteineru un biotualešu (sanitāro kabīņu) uzstādīšana un uzturēšana Latgales reģionā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Ceļa nodalījuma joslas sakopšana, sadzīves atkritumu konteineru un biotualešu (sanitāro kabīņu) uzstādīšana un uzturēšana Latgales reģionā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
90000000-7

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LVC 2015/300/AC

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 18/12/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks No pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 15:45.

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 18/12/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

18/12/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00
Vieta:  VAS "Latvijas Valsts ceļi" apspriežu zāle (165. telpa) Gogoļa ielā 3, Rīgā

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi
Pilns nosaukums VAS Latvijas Valsts ceļi
(arī reģistrācijas numurs) 40003344207
Pasta adrese Gogoļa iela 3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1050 Valsts Latvija
Kontaktpersona(-as) Lietvedības un biroja vadības daļas vadītāja Santa Vaivode Tālruņa numurs: +371 67028169
E-pasts: santa.vaivode@lvceli.lv Faksa numurs: +371 67028171
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Vispārējā adrese (URL): http://www.lvceli.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv