Rezultāts: ”Vecstrēlnieku caurteka” un „Paskules caurteka” ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Zemgales reģiona Vidusdaugavas mežsaimniecībā

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
Uzvarētājs
SIA "ROSĪBA ZS" (41701007457)
Summa
40 356,90 EUR
Sludinājums
www.lvm.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: AS "Latvijas valsts meži", 40003466281
Pasta adrese: Vaiņodes iela 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: lv -1004 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Marts Ostrovskis Tālruņa numurs: 29733997
E-pasta adrese: m.ostrovskis@lvm.lv Faksa numurs: 67609800
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: akciju sabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: mežsaimniecība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


”Vecstrēlnieku caurteka” un „Paskules caurteka” ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Zemgales reģiona Vidusdaugavas mežsaimniecībā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Zemgales reģions

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


”Vecstrēlnieku caurteka” un „Paskules caurteka” ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Zemgales reģiona Vidusdaugavas mežsaimniecībā.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45233142-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

40356.9 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LVM MI 2015/203_B

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: ”Vecstrēlnieku caurteka” un „Paskules caurteka” ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Zemgales reģiona Vidusdaugavas mežsaimniecībā.
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
7
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "ROSĪBA ZS", 41701007457

Pasta adrese: "Rosība", Zaļenieku pagasts

Pilsēta/Novads: Jelgavas novads

Pasta indekss: LV-3011

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 40356.9    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 40356.9    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 AS „Latvijas valsts meži” Prasības vides piesārņojuma samazināšanai

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv