Rezultāts: Krāslavas novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi

Publicēts
21.05.2015
21.05.2015
Pasūtītājs
Krāslavas novada dome (90001267487)
Uzvarētājs
SIA "Krāslavas ūdens" (45903000240), VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Daugavpils ceļu rajons (40003356530)
Summa
46 905,74 EUR
Sludinājums
kraslava.lv/pasvaldiba/iepirkumi...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Krāslavas novada dome, 90001267487
Pasta adrese: Rīgas ielā 51
Pilsēta/Novads: Krāslava Pasta indekss: LV-5601 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Gunta Miglāne Tālruņa numurs: 65681754
E-pasta adrese: gunta.miglane@kraslava.lv Faksa numurs: 65681772
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.kraslava.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://kraslava.lv/pasvaldiba/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Krāslavas novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Krāslavas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Krāslavas novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45233141-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

46905.74 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

KND 2015/06

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Krāslavas pilsētas ielu brauktuvjuasfaltbetona seguma remonts un aku vāku līmeņošana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Krāslavas ūdens", 45903000240

Pasta adrese: Sporta iela 10

Pilsēta/Novads: Krāslava

Pasta indekss: LV-5601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: kraslavasudens@apollo.lv

Tālruņa numurs: 65622742

Faksa numurs: 65622742

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 31819.24    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 31819.24    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Krāslavas novada Kaplavas pagasta un Krāslavas pagasta ceļu planēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Daugavpils ceļu rajons, 40003356530

Pasta adrese: Vaļņu iela 15

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5401

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: daugavpils@lau.lv

Tālruņa numurs: 65427332

Faksa numurs: 65427332

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 15086.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 15086.5    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv