Rezultāts: SAC “Zemgale” teritorijas labiekārtošanas darbi

Publicēts
01.04.2015
01.04.2015
Pasūtītājs
Ozolnieku novada dome (90001623310)
Uzvarētājs
SIA "Uzars bruģēšana" (53603028391), SIA "Info serviss" (40003420394)
Summa
49 278,91 EUR
Sludinājums
www.ozolnieki.lv/iepirkumi...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/04/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ozolnieku novada dome, 90001623310
Pasta adrese: Stadiona iela 10
Pilsēta/Novads: Ozolnieki, Ozolnieku novads Pasta indekss: LV-3018 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Zanda Oša Tālruņa numurs: 63084708
E-pasta adrese: zanda.osa@ozolnieki.lv Faksa numurs: 63050868
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ozolnieki.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


SAC "Zemgale" teritorijas labiekārtošanas darbi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Skolas iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


SAC "Zemgale" teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana, saskaņā ar tehnisko projektu un tehisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45231300-8 45233340-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

49278.91 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

OND 2015/4

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums Nr.121
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Uzars bruģēšana", 53603028391

Pasta adrese: Krasta iela 9

Pilsēta/Novads: Ozolnieki

Pasta indekss: LV 3018

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: uzars@uzars.lv

Tālruņa numurs: 67871964

Faksa numurs: 67871221

Vispārējā interneta adrese (URL): www.uzars.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 16652.41    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 16652.41    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums Nr. ___ par SAC "Zemgale" teritorijas labiekārtošanu
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
7
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Info serviss", 40003420394

Pasta adrese: Biksēres iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1073

Valsts: Afganistāna

E-pasta adrese: infoserviss@infoserviss.lv

Tālruņa numurs: 67114888

Faksa numurs: 67114887

Vispārējā interneta adrese (URL): www.infoserviss.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 32626.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 32626.5    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Uzvarētājs noteikts katrā ieprikuma daļā atsevišķi, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv