Rezultāts: Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi

Publicēts
01.04.2015
01.04.2015
Pasūtītājs
Pāvilostas novada pašvaldība (90000059438)
Uzvarētājs
SIA ""Kurzemes ceļinieks un būvnieks" (42103041594), SIA "A- LAND" (LV52103037961)
Summa
49 334,40 EUR
Sludinājums
www.pavilosta.lv/rightmenu1/iepirku...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/04/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Pāvilostas novada pašvaldība, 90000059438
Pasta adrese: Dzintaru ielā 73
Pilsēta/Novads: Pāvilosta Pasta indekss: LV- 3466 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Vizma Ģēģere Tālruņa numurs: 63484561
E-pasta adrese: projekti.saka@inbox.lv Faksa numurs: 63484567
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.pavilosta.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/iepirkumi-0105--31122011

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Pāvilostas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45233320-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

49334.4 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PND 2015/3

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta uzlabotās grants autoceļu, autoceļu un ielu grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
31/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA ""Kurzemes ceļinieks un būvnieks", 42103041594

Pasta adrese: Dzintara iela 105

Pilsēta/Novads: Pāvilosta

Pasta indekss: LV-3466

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: 28391817

Tālruņa numurs: 6

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): kcb@inbox.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9470    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7550    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Vērgales pagasta uzlabotās grants autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
31/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA ""Kurzemes ceļinieks un būvnieks", 42103041594

Pasta adrese: Dzintara iela 105

Pilsēta/Novads: Pāvilosta

Pasta indekss: LV-3466

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: 28391817

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): kcb@inbox.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 13880    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13880    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta ielu un Sakas pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotās grants ceļos
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
(dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
0
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: ,

Pasta adrese:

Pilsēta/Novads:

Pasta indekss:

Valsts:

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN):    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN):    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Vērgales pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un grants ceļos
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
31/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA ""Kurzemes ceļinieks un būvnieks", 42103041594

Pasta adrese: Dzintara iela 105

Pilsēta/Novads: Pāvilosta

Pasta indekss: LV-3466

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: 28391817

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): kcb@inbox.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8380    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8380    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Autoceļu un ielu ar melno segumu bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju Pāvilostas pilsētā un Vērgales pagastā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
31/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "A- LAND", LV52103037961

Pasta adrese: Līvas iela 5

Pilsēta/Novads: Liepāja

Pasta indekss: LV- 2311

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 634970020

Faksa numurs: 63497021

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9350    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9350    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Autoiceļu apauguma noņemšana un aizvešana uz atbērtni Sakas pagastā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
31/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA ""Kurzemes ceļinieks un būvnieks", 42103041594

Pasta adrese: Dzintara iela 105

Pilsēta/Novads: Pāvilosta

Pasta indekss: LV-3466

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: 28391817

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): kcb@inbox.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 704.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 704.4    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv