Rezultāts: Priekules pilsētas Vaiņodes ielas ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gadā

Publicēts
26.02.2015
26.02.2015
Pasūtītājs
Priekules novada pašvaldība (90000031601)
Uzvarētājs
SIA "Ceļu, tiltu būvnieks" (42103019682)
Summa
5 250,10 EUR
Sludinājums
www.priekulesnovads.lv/aktualie-iep...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 26/02/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Priekules novada pašvaldība, 90000031601
Pasta adrese: Saules iela 1
Pilsēta/Novads: Priekule Pasta indekss: LV-3434 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Andra Valuže Tālruņa numurs: 63497911, 28646422
E-pasta adrese: andra.valuze@priekulesnovads.lv Faksa numurs: 63497937
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.priekulesnovads.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.priekulesnovads.lv/aktualie-iepirkumi/:print#menu-anchor

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: pašvaldība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Priekules pilsētas Vaiņodes ielas ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Priekule, Priekules novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Priekules pilsētas Vaiņodes ielas ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45233220-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

5250.1 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PNP 2015/4

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Priekules pilsētas Vaiņodes ielas ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gadā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
10/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Ceļu, tiltu būvnieks", 42103019682

Pasta adrese: Bāriņu iela 7

Pilsēta/Novads: Liepāja

Pasta indekss: LV-3401

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ctb@ctb.lv

Tālruņa numurs: 63481168

Faksa numurs: 63481172

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5250.1    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5250.1    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv