Rezultāts: Iekškvartālu ceļu asfaltēšanas un bruģa ieklāšanas darbi

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
SIA Rīgas namu pārvaldnieks (40103362321)
Uzvarētājs
SIA "V SERVICE" (4003920717)
Summa
169 999,00 EUR
Sludinājums
www.rnparvaldnieks.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 31/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA Rīgas namu pārvaldnieks, 40103362321
Pasta adrese: Mārtiņa iela 7
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1007 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Iveta Strūģe Tālruņa numurs: 22020575
E-pasta adrese: iveta.struge@rnparvaldnieks.lv Faksa numurs: 67320031
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rnparvaldnieks.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rnparvaldnieks.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldības kapitālsabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Iekškvartālu ceļu asfaltēšanas un bruģa ieklāšanas darbi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīgas pilsētas administratīvā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Iekškvartālu ceļu asfaltēšanas un bruģu ieklāšanas darbi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45233222-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

169999 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIA RNP 2014/44

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iekškvartālu ceļu asfaltēšanas un bruģa ieklāšanas darbi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
03/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
12
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V SERVICE", 4003920717

Pasta adrese: Riekstu iela 10-18

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1055

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vservice@inbox.lv

Tālruņa numurs: 27061949

Faksa numurs: 67443150

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 162.01    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 169999    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Pretendenta SIA "V SERVICE" piedāvātā līgumcena ir vairāku vienību cenu kopsumma, bet līgums noslēgts par summu līdz 169999,00 EUR.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv