Rezultāts: Ielu, ceļu un laukumu tīrīšana 2013/2014.gada ziemas periodā