Rezultāts: „Ventspils novada pašvaldības Ances, Popes, Usmas, Vārves un Zlēku pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemā 2013./2014. gadā”