Rezultāts: Rundāles novada pašvaldības autoceļu un ielu brauktuvju uzturēšana ziemas periodā 2013./2014.g.

Publicēts
19.11.2013
19.11.2013
Pasūtītājs
Rundāles novada dome (90009112819)
Uzvarētājs
Āra Burkāna Zemnieku saimniecība "Sējas" (43601006449)
Summa
8 449,01 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 19/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rundāles novada dome, 90009112819
Pasta adrese: Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads
Pilsēta/Novads: - Pasta indekss: LV-3921 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: izpilddirektors Tālruņa numurs: 63962298
E-pasta adrese: dome@rundale.lv Faksa numurs: 63962533
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rundale.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rundale.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Rundāles novada pašvaldības autoceļu un ielu brauktuvju uzturēšana ziemas periodā 2013./2014.g.

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 16
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Saskaņā ar Instrukcijas 1.4.punktu

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Rundāles novada pašvaldības autoceļu un ielu brauktuvju uzturēšana ziemas periodā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
90620000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8449.01 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RND 2013/35

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par Rundāles novada pašvaldības autoceļu un ielu brauktuvju uzturēšana ziemas periodā Nr.17-16./13/274
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
23/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Āra Burkāna Zemnieku saimniecība "Sējas", 43601006449

Pasta adrese: Sējas”, Viesturu pagasts

Pilsēta/Novads: Rundāles novads

Pasta indekss: LV-3927

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: seejas1@inbox.lv

Tālruņa numurs: 29462033

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7697.13    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7697.13    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par Rundāles novada pašvaldības autoceļu un ielu brauktuvju uzturēšana ziemas periodā Nr.17-16./13/272
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
23/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Āra Burkāna Zemnieku saimniecība "Sējas", 43601006449

Pasta adrese: „Sējas”, Viesturu pagasts

Pilsēta/Novads: Rundāles novads

Pasta indekss: LV-3927

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: seejas1@inbox.lv

Tālruņa numurs: 29462033

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 751.88    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 751.88    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Izbeigta iepirkuma procedūras 3.daļa - „Rundāles novada autoceļu un ielu brauktuvju nokaisīšana ar smilts - sāls maisījumu” bez rezultātiem, jo nav pieteicies neviens pretendents.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv