Sludinājums: Iesēdumu un bedru labošana autoceļiem ar grants segumu Taukuļi – Antoņišķi, Antoņišķi – Rogoviki, Rogoviki – Komplekss

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Viļānu novada pašvaldība (90009114114)
Termiņš
03.12.2013
Pilsēta
Kontaktpersona
Linda Grandāne
E-pasts
Tālrunis
64662086

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Viļānu novada pašvaldība, 90009114114
Pasta adrese: Kultūras lauk. 1a
Pilsēta/Novads: Viļāni Pasta indekss: LV 4650 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Linda Grandāne Tālruņa numurs: 64662086
E-pasts: linda.grandane@gmail.com Faksa numurs: 64628035
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL):
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vilani.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: pašvaldība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Iesēdumu un bedru labošana autoceļiem ar grants segumu Taukuļi – Antoņišķi, Antoņišķi – Rogoviki, Rogoviki – Komplekss

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Viļānu novads, Sokolku pagasts

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Iesēdumu un bedru labošana autoceļiem ar grants segumu Taukuļi – Antoņišķi, Antoņišķi – Rogoviki, Rogoviki – Komplekss

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
50230000-6

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  1 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VNP 2013/29

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 03/12/2013 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Darba dienās no plkst.08:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 03/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:55

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

03/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00
Vieta:  Viļānu novada pašvaldības, zāle (2.1 telpa), Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv