Rezultāts: Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2013./2014.gadu ziemas sezonā