Rezultāts: Autoceļu (ielu) attīrīšana no sniega Ozolnieku novadā

Publicēts
25.11.2013
25.11.2013
Pasūtītājs
Ozolnieku novada dome (90001623310)
Uzvarētājs
SIA "Ozolnieku KSDU" (41703003356), SIA "Emburga Pluss" (43603020860)
Summa
25 771,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ozolnieku novada dome, 90001623310
Pasta adrese: Stadiona iela 10
Pilsēta/Novads: Ozolnieki, Ozolnieku novads Pasta indekss: LV-3018 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Zanda Oša Tālruņa numurs: 63084708
E-pasta adrese: zanda.osa@ozolnieki.lv Faksa numurs: 63050868
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ozolnieki.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ozolnieki.lv/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Autoceļu (ielu) attīrīšana no sniega Ozolnieku novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 16
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ozolnieku novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


sniega tīrīšana Ozolnieku novada teritorijā uz ikreizēju pasūtījumu

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
90620000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

25771 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

OND 2013/47

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums Nr. 505
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Ozolnieku KSDU", 41703003356

Pasta adrese: Kastaņu iela 2

Pilsēta/Novads: Ozolnieki

Pasta indekss: LV 3018

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@oksdu.lv

Tālruņa numurs: 63084561

Faksa numurs: 63050118

Vispārējā interneta adrese (URL): www.oksdu.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10100    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10100    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums Nr.504
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Ozolnieku KSDU", 41703003356

Pasta adrese: Kastaņu iela 2

Pilsēta/Novads: Ozolnieki

Pasta indekss: LV 3018

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@oksdu.lv

Tālruņa numurs: 63084561

Faksa numurs: 63050118

Vispārējā interneta adrese (URL): www.oksdu.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9100    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9100    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums Nr.503
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Emburga Pluss", 43603020860

Pasta adrese: Matīsa iela 41-9

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1009

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: emburgapluss@inbox.lv

Tālruņa numurs: 29444918

Faksa numurs: 63085678

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6571    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6571    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Paskaidrojam, ka iepirkumam ir vairāki uzvarētāji, jo iepirkums tika dalīts trīs daļās


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv