Rezultāts: Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2013./2014. gada ziemas sezonā

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Jaunannas pagasta pārvalde (90009902235)
Uzvarētājs
SIA "Viļņi un I.S.A." (LV53203002081)
Summa
9 900,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Jaunannas pagasta pārvalde, 90009902235
Pasta adrese: "Liepzari", Jaunannas pagasts, Alūksnes novads,
Pilsēta/Novads: Alūksnes novada Jaunannas pagasts Pasta indekss: LV-4340 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Juris RIBUŠS Tālruņa numurs: 26457630
E-pasta adrese: jaunanna@aluksne.lv Faksa numurs: 64381667
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aluksne.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.aluksne.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2013./2014. gada ziemas sezonā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 16
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2013./2014. gada ziemas sezonā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


sniega tīrīšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
90620000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

9900 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JPP 2013/2

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2013./2014. gada ziemas sezonā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Viļņi un I.S.A.", LV53203002081

Pasta adrese: Rūpniecības iela 2E

Pilsēta/Novads: Alūksne

Pasta indekss: 4301

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: Vilni_isa@inbox.lv

Tālruņa numurs: 29122005

Faksa numurs: 29122005

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10.8    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9900    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv