Grozījumi: Būvdarbu veikšana Drabešu Jaunās pamatsk. ēkai Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagastā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumsk.” SAM.4.2.2. ietvaros

Publicēts
09.01.2019
09.01.2019
Pasūtītājs
Amatas novada pašvaldība (90000957242)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
http://www.amatasnovads.lv/iepirkum...
Avots
https://pvs.iub.gov.lv/show/565837...