Sludinājums: „Jaunlopu fermas “Pienenītes” būvniecība”

Publicēts
07.09.2018
07.09.2018
Pasūtītājs
SIA "Lestene" (49203001286)
Termiņš
08.10.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Lestene"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49203001286

Adrese

"Vīgriezes" Lestenes pagasts Lestene Tukuma novads , Latvija, LV-3146

Tālruņa numurs(-i)

29116844

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Egīls Seņkāns; 29116844; lestene@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

„Jaunlopu fermas “Pienenītes” būvniecība”

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Lībieši" Lestenes pag. Tukuma nov. LV-3146

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1864564 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/10/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Vīgriezes" Lestenes pag. Tukuma nov. LV-3146

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

550052__0_iepirkumanolikums218.g..pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv