Rezultāts: Siltumnīcas būvniecība īpašumos “Gauri”, “Dārzeņmājas”, “Umurgi”, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā.

Publicēts
10.08.2018
10.08.2018
Pasūtītājs
SIA "Latgales dārzeņu loģistika" (52403021211)
Uzvarētājs
SIA "Affix" (42403039480)
Summa
2 291 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 10/08/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Latgales dārzeņu loģistika"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

52403021211

Adrese

"Dzintari", Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, Latvija, 5735

Tālruņa numurs(-i)

+371 29135221

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Edgars Romanovskis, +37129135221, edgars@latgalesdarzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Siltumnīcas būvniecība īpašumos “Gauri”, “Dārzeņmājas”, “Umurgi”, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

05/04/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

10/08/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Filter" 50003186431 Rīga, Ulbrokas iela 23, LV-1021 Latvija
SIA "Affix" 42403039480 Rēzeknes nov., Nagļu pag., Nagļi, 2 - 4, LV-4631 Latvija
SIA "Smart Energy" 40103167365 Rīga, Baznīcas iela 31 - 8, LV-1010 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Affix" 42403039480 Rēzeknes nov., Nagļu pag., Nagļi, 2 - 4, LV-4631 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

2291500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums Nr.LDL/2018/02/ELFLA “Siltumnīcas būvniecība īpašumos “Gauri”, “Dārzeņmājas”, “Umurgi”, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā.”; Projekta iesniegums Nr.16-01-A00401-002740 “Ziemas siltumnīcu kompleksa ar augļu un dārzeņu pārstrādes cehu izveide Kārsavas novada Mežvidu pagastā 2.kārta”.

Avots: pvs.iub.gov.lv