Sludinājums: Dzīvojamās mājas Siļķu ielā 14, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi arhitektūras un/vai apkures un ventilācijas daļa ID Nr. SI2018/3

Publicēts
19.06.2018
19.06.2018
Pasūtītājs
DzĪB "Siļķu 14" (40008129749)
Termiņš
13.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

DzĪB "Siļķu 14"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008129749

Adrese

Siļķu iela 14-53, Latvija, LV-3405

Tālruņa numurs(-i)

29958060

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63421750

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Dace Ādolfa; e-pasts: dace.adolfa@apse.lv; t. 26121116

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dzīvojamās mājas Siļķu ielā 14, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi arhitektūras un/vai apkures un ventilācijas daļa ID Nr. SI2018/3

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Siļķu iela 14, Liepāja

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

28/02/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

700000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

13/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 15:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Peldu iela 41-2, Liepāja

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

SIA "Namu serviss APSE"

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv