Sludinājums: Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa aizsardzības Nr. 2604 – Firksu-Pedvāles muižas ēka, adresē „Pedvāle”, Abavas pagasts, Talsu novads, LV-3294, pārbūves un restaurācijas būvdarbi

Publicēts
11.04.2018
11.04.2018
Pasūtītājs
Biedrība "Pedvāle" (40008047067)
Termiņš
03.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 11/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Pedvāle"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008047067

Adrese

"Pedvāle", Abavas pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3294

Tālruņa numurs(-i)

29213398

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Biedrības "Pedvāle" Valdes loceklis, Jānis lejnieks, 29213398, pedvale@pedvale.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa aizsardzības Nr. 2604 - Firksu-Pedvāles muižas ēka, adresē „Pedvāle”, Abavas pagasts, Talsu novads, LV-3294, pārbūves un restaurācijas būvdarbi

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Pedvāle”, Abavas pagasts, Talsu novads, LV3294

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

29/11/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

985767.83 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

03/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pedvāle”, Abavas pagasts, Talsu novads, LV3294

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919 Reģistrācijas Nr.: 90000812928

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ERAF 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv