Rezultāts: Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības “Ziemeļi” lietojumā esošās teritorijas Sudrabu Edžus ielā 11A, Rīgā, labiekārtošanas darbi

Publicēts
19.04.2018
19.04.2018
Pasūtītājs
Rīgas domes Īpašuma departaments (90000038741)
Uzvarētājs
Pilnsabiedrība "Guliver Construction" (50103997621)
Summa
166 574,03 EUR
Sludinājums
pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 19/04/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas domes Īpašuma departaments, 90000038741

Pasta adrese

Riharda vāgnera iela 5

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Zane Muceniece

Tālruņa numurs

67181916

Faksa numurs

67037235

E-pasta adrese

zane.muceniece@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.pasvaldiba.riga.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Rigas_pashv_iepirk/Ipasuma_departaments/iepirkumi/Iepirkumi_2013/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības "Ziemeļi" lietojumā esošās teritorijas Sudrabu Edžus ielā 11A, Rīgā, labiekārtošanas darbi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga: Sudrabu Edžus iela 11A

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības "Ziemeļi" lietojumā esošās teritorijas Sudrabu Edžus ielā 11A, Rīgā, labiekārtošanas darbi saskaņā ar

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
45000000-7

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

166574.03 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RDĪD 2018/49

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības "Ziemeļi" lietojumā esošās teritorijas Sudrabu Edžus ielā 11A, Rīgā, labiekārtošanas darbiem

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/04/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Pilnsabiedrība "Guliver Construction", 50103997621

Pasta adrese

Krustabaznīcas iela 11

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1006

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26095213

Faksa numurs

67869043

E-pasts

projekti@guliver.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 166574.03    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 166574.03    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv