Rezultāts: Renovācijas darbu veikšana Aglonas bazilikas svētceļnieku komunikācijas centra ēkā A.Broka ielā 8A, Aglonā

Publicēts
11.04.2018
11.04.2018
Pasūtītājs
Reliģiskā organizācija "Aglonas bazilikas draudze" (90000284884)
Uzvarētājs
SIA "UTILITAS" (42403012306)
Summa
309 516,21 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 11/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Reliģiskā organizācija "Aglonas bazilikas draudze"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

90000284884

Adrese

Cirīšu ielā 8, Aglona, Aglonas novads, Latvija, LV-5304

Tālruņa numurs(-i)

29217340

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

prāvests Jānis Stepiņš, tālruņa numurs 26464014, e-pasts: bazneica@preili.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Renovācijas darbu veikšana Aglonas bazilikas svētceļnieku komunikācijas centra ēkā A.Broka ielā 8A, Aglonā

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

22/02/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/04/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 06/04/2018

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "UTILITAS" 42403012306 Latgales ielā 82, Rēzekne, LV-4601 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "UTILITAS" 42403012306 Latgales ielā 82, Rēzekne, LV-4601 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

309516.21 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv