Grozījumi: Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana (1.kārta) Dobeles pilsētā

Publicēts
11.04.2018
11.04.2018
Pasūtītājs
Dobeles novada pašvaldība (90009115092)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
dobele.lv/page/iepirkumi...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 11/04/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Dobeles novada pašvaldība, 90009115092

Pasta adrese

Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701

Pilsēta / Novads

Dobele

Pasta indekss

3701

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV009

Kontaktpunkts(-i)

Attīstības un plānošanas nodaļa

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Laila Šereiko

Tālruņa numurs

63720940

Faksa numurs

63722463

E-pasta adrese

dome@dobele.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dobele.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://dobele.lv/page/iepirkumi

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana (1.kārta) Dobeles pilsētā

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana (1.kārta) Dobeles pilsētā

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45112710-5

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

DNP 2018/22K/ERAF

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 26/03/2018 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4.)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
23/04/2018 (dd/mm/gggg) 14:00
Jābūt:
03/05/2018 (dd/mm/gggg) 14:00

Iedaļas Nr: IV.2.9.)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
23/04/2018 (dd/mm/gggg) 14:00
Jābūt:
03/05/2018 (dd/mm/gggg) 14:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Nepieciešami būtiski labojumi iepirkuma nolikuma dokumentācijā (prasības pretendentiem)

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv