Rezultāts: Notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaises un laukuma būvniecība

Publicēts
05.03.2018
05.03.2018
Pasūtītājs
SIA "Valmiermuižas alus" (40003752458)
Uzvarētājs
SIA „Vides eksperts” (44103030669)
Summa
281 839,99 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Valmiermuižas alus"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003752458

Adrese

Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, Latvija, LV – 4219

Tālruņa numurs(-i)

+371 64216601

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ražošanas direktors Ainārs Mačivka, 26429911, ainars@valmiermuiza.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaises un laukuma būvniecība

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

30/01/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/03/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Vides eksperts” 44103030669 Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Baznīcas iela 30, LV-4033 Latvija
SIA „Virte Tehnoloģijas” 44103052685 Limbažu nov., Limbaži, Meliorācijas iela 19, LV-4001 Latvija
SIA „Sanart” 44103043748 Burtnieku nov., Valmieras pag., Valmiermuiža, Lauku iela 4A, LV-4219 Latvija
SIA „Gate L” 48503012472 Saldus nov., Saldus, Striķu iela 17 - 10, LV-3801 Latvija
SIA „Hydrotech” 40103179379 Rīga, Krūzes iela 3, LV-1046 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Vides eksperts” 44103030669 Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Baznīcas iela 30, LV-4033 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

281839.99 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv