Rezultāts: Ābolu glabāšanas kameru ierīkošana un noliktavas ēkas fasādes atjaunošana.

Publicēts
08.03.2018
08.03.2018
Pasūtītājs
Z/s "Ābelītes ZS" (43601027046)
Uzvarētājs
SIA VĪGANTES (41202016243)
Summa
238 636,28 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 08/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s "Ābelītes ZS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601027046

Adrese

Pilskalna iela 51-16, Bauska, Bauskas novads, Latvija, LV-3901

Tālruņa numurs(-i)

29745501

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Dace Medne, vadītāja, mob.tel.: 29745501; zsabelites@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ābolu glabāšanas kameru ierīkošana un noliktavas ēkas fasādes atjaunošana.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

05/02/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

07/03/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA VĪGANTES 41202016243 BRĪVĪBAS 55, STENDE, TALSU NOVADS, LV-3257 Latvija
SIA OK BŪVMATERIĀLI 40003384498 PIEDRUJAS IELA 3d, RĪGA, LV-1073 Latvija
OU FRITEKS EE101354590 Weizenbergi 20B-302, Tallinna linn, Harju Maakod 10150 Igaunija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA VĪGANTES 41202016243 Brīvības 55, Stende, Talsu novads, LV-3257 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

238636.28 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv