Sludinājums: „Apes novada Apes pagasta ceļa “Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posma pārbūve Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes pagastā” ietvaros būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI

Publicēts
14.02.2018
14.02.2018
Pasūtītājs
Apes novada dome (90000035872)
Termiņš
27.02.2018
Pilsēta
Sludinājums
http://www.apesnovads.lv/apes-novad...
Avots
https://pvs.iub.gov.lv/show/527110...