Sludinājums: Esošās apgaismojuma sistēmas luminiscences gaismekļu nomaiņa pret LED gaismekļiem (id. nr. KF-2018/01)

Publicēts
25.01.2018
25.01.2018
Pasūtītājs
SIA "LEXEL FABRIKA" (40003113582)
Termiņš
08.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "LEXEL FABRIKA"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003113582

Adrese

Augusta Deglava iela 66, Rīga, Latvija, LV-1035

Tālruņa numurs(-i)

+371 67388917

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 67388926

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais direktors, Aivars Silinevics, +371 26487315, aivars.silinevics@schneider-electric.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Esošās apgaismojuma sistēmas luminiscences gaismekļu nomaiņa pret LED gaismekļiem (id. nr. KF-2018/01)

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Krustpils iela 35a, Rīga, LV-1073

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

160000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Krustpils iela 35a, Rīga, LV-1073

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

525346__0_lexelnolikumsled25.1.218.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv