Grozījumi: Būvdarbu veikšana Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354001

Publicēts
30.01.2018
30.01.2018
Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā koledža (90000022223)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.rtk.lv/?sadala=6125...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 30/01/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas Tehniskā koledža, 90000022223

Pasta adrese

Braslas iela 16 Rīgā

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1084

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Braslas iela 16 Rīga LV-1084

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Egīls Bārdiņš

Tālruņa numurs

29266191

Faksa numurs

67561026

E-pasta adrese

egils.bardins@rtk.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rtk.lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rtk.lv/?sadala=6125

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Būvdarbu veikšana Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354001

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Būvdarbu veikšana Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354001

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

RTK 2018/2

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 08/01/2018 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.2) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Iedaļas Nr: V.3

Teksta labojuma vieta:
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības
Šī teksta vietā:
Jābūt:
Jā - Iekštelpu apgaismojums. Ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 1. pielikuma 6.punktu "Iekštelpu apgaismojums".

IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
31/01/2018 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
21/02/2018 (dd/mm/gggg) 10:00

Iedaļas Nr: IV.2.9

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
31/01/2018 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
21/02/2018 (dd/mm/gggg) 10:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Procedūras nolikumā virkne nosacījumu ir koriģēti/grozīti/papildināti. Tie ir skatāmi pasūtītāja mājaslapas iepirkumu sadaļā. Grozītie nosacījumi tiek iezīmēti atbilstoši Nolikuma grozījumos norādītajai kārtībai.

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv