Sludinājums: Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Sv. Jēkaba katoļu baznīca ar ēku kompleksu”, aizsardzības nr. 6822, jomu jumtu koka konstrukciju remonts un skārda nomaiņa Jēkaba ielā 9, Rīgā saskaņā ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” 2017.gadā izstrādāto būvprojektu “Svēta Jēkaba katedrāles iekštelpu restaurācija” IV. kārtu “Jomu jumtu koka konstrukciju remonts un skārda nomaiņa”

Publicēts
08.12.2017
08.12.2017
Pasūtītājs
RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU KŪRIJA (90000106677)
Termiņš
11.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU KŪRIJA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

90000106677

Adrese

Mazā Pils iela 2A, Latvija, LV-1050

Tālruņa numurs(-i)

29212745

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ivars Kalvāns, +371 29268477, projekta vadītājs, metropolitan@catholic.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Sv. Jēkaba katoļu baznīca ar ēku kompleksu”, aizsardzības nr. 6822, jomu jumtu koka konstrukciju remonts un skārda nomaiņa Jēkaba ielā 9, Rīgā saskaņā ar SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" 2017.gadā izstrādāto būvprojektu "Svēta Jēkaba katedrāles iekštelpu restaurācija" IV. kārtu "Jomu jumtu koka konstrukciju remonts un skārda nomaiņa"

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jēkaba iela 9, Rīga, LV-1050

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/11/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1000000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

11/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Kultūras ministrija

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv