Rezultāts: Slaucamo govju fermas būvniecība

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA „Madliena 2” (40003490156)
Uzvarētājs
Personu apvienība Mapri Ehitus OU un SIA Mapri Būve (10131080)
Summa
1 733 522,39 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Madliena 2”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003490156

Adrese

Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., Latvija, LV-5045

Tālruņa numurs(-i)

26367282

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Lelde Blūma, e-pasts: lelde.bluma@leveria.lv, tālrunis 26367282.

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Slaucamo govju fermas būvniecība

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

09/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA SCM Latvia 50003940221 Zeltrītu iela 10-15, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Latvija
Personu apvienība Mapri Ehitus OU un SIA Mapri Būve 10131080 Joosti, Toutsi kula, Otepaa vald, 67303 Valgamaa, Estonia Igaunija
SIA AJS Projekts 40103531982 Dārzniecības iela 1, Upesciems, Garkalnes nov., LV-2137 Latvija
SIA "BILDBERG" 43603028417 Krasta iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018 Latvija
SIA "Anzāģe" 40003531261 Rīgas iela 50, Salaspils, LV-2169 Latvija
SIA "ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA" 40003411813 Celtniecku iela 37, Ogre, LV-5001 Latvija
SIA "AIMASA" 44103032138 Rīgas iela 5a-40, Valmiera, LV-4201 Latvija
Pilnsabiedrība "A.A.& Būvkompānijas" 45403016042 Dārza iela 20a, Lazdona, Lazdonas pag., Madonas nov., LV-4824 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Personu apvienība Mapri Ehitus OU un SIA Mapri Būve 10131080 Joosti, Toutsi kula, Otepaa vald, 67303 Valgamaa, Estonia Igaunija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1733522.39 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv