Rezultāts: Ventilācijas sistēma cūku kūtij 14 korpusā

Publicēts
03.10.2017
03.10.2017
Pasūtītājs
SIA Miķelāni bekons (48503015657)
Uzvarētājs
AS "SKOV" (DK87457117)
Summa
16 770,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 03/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Miķelāni bekons

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503015657

Adrese

"Ošlejas", Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, Latvija, LV-3717

Tālruņa numurs(-i)

63723608

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Ilvars Strazdiņš

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ventilācijas sistēma cūku kūtij 14 korpusā

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

09/08/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

03/10/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS "ACO funki" DK26715687 Kirkevænget 5, Gjellerup 7400 Herning Dānija
AS "SKOV" DK87457117 Hedelund 4, DK-7870 Roslev Dānija
SIA "Farmitek" 40003996651 D/s Ežupe 117, Olaines pagasts, Olaines novads Latvija
SIA "CERTUS" 50003340391 Noliktavu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu novads Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS "SKOV" DK87457117 Hedelund 4, DK-7870 Roslev Dānija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

16770 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv