Rezultāts: Par apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas nodrošināšanu un tehnisko pakalpojumu sniegšanu

Publicēts
13.01.2017
13.01.2017
Pasūtītājs
SIA "Rīgas 1.slimnīca" (40003439279)
Uzvarētājs
SIA “GARDE” (40203029354)
Summa
10 752,00 EUR
Sludinājums
www.1slimnica.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Rīgas 1.slimnīca", 40003439279

Pasta adrese

Bruņinieku iela 5

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1001

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Mārtiņš Pukinskis

Tālruņa numurs

67366288

Faksa numurs

67378880

E-pasta adrese

martins.pukinskis@1slimnica.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.1slimnica.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.1slimnica.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas nodrošināšanu un tehnisko pakalpojumu sniegšanu

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga, Bruņinieku iela 5, k-2

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Par apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas nodrošināšanu un tehnisko pakalpojumu sniegšanu

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79711000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10752 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

R1S 2017/iep-1

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas nodrošināšanu un tehnisko pakalpojumu sniegšanu

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

06/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA “GARDE”, 40203029354

Pasta adrese

Pavasara gatve 3 - 16

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1082

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10752    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10752    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums organizēts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv