Rezultāts: Tehniskās dokumentācijas izstrāde Skolas dalībai SAM 4.2.1.2. aktivitātes “Darbības programmā ”Izaugsme un nodarbinātība”” energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Rīgas Stila un Modes profesionālā vidusskola (90000039361)
Uzvarētājs
SIA "CAMPAIGN" (50003773841)
Summa
32 775,00 EUR
Sludinājums
www.rsm-skola.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas Stila un Modes profesionālā vidusskola, 90000039361

Pasta adrese

Ūdeļu iela 22

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1024

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ilmārs Ruzaiķis

Tālruņa numurs

27706205

Faksa numurs

E-pasta adrese

sekretare@rsm-skola.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rsm-skola.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rsm-skola.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Skolas dalībai SAM 4.2.1.2. aktivitātes “Darbības programmā ”Izaugsme un nodarbinātība”” energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV- 1064

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Skolas dalībai SAM 4.2.1.2. aktivitātes “Darbības programmā ”Izaugsme un nodarbinātība”” energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71000000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

32775 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RSMPV 2016/21

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tehniskās dokumentācijas izstrāde Skolas dalībai SAM 4.2.1.2. aktivitātes “Darbības programmā ”Izaugsme un nodarbinātība”” energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

15/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "CAMPAIGN", 50003773841

Pasta adrese

Sakas iela 15-2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1067

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 32775    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 32775    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv