Rezultāts: Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības iestādēs

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Bauskas novada administrācija (90009116223)
Uzvarētājs
SIA „Kvintets M" (43603027515)
Summa
13 917,98 EUR
Sludinājums
www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/iepirku...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Bauskas novada administrācija, 90009116223

Pasta adrese

Uzvaras iela 1

Pilsēta / Novads

Bauska

Pasta indekss

LV 3901

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Andris Rācenis

Tālruņa numurs

63963971

Faksa numurs

63924522

E-pasta adrese

andris.racenis@bauska.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bauska.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/bauskas-novada-administracija

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības iestādēs

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Bauskas nov.

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības iestādēs

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

13917.98 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BNA 2016/071

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ozolaines pamatskolas kluba ēkas fasādes remonts, grīdas slīpēšana, lakošana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

15/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

6

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „Kvintets M", 43603027515

Pasta adrese

„Trejkalniņi"-2, Elektriķi, Codes pag.

Pilsēta / novads

Bauskas nov.

Pasta indekss

LV-3901

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

kvintetsm@gmail.com

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8753.56    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8753.56    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tualešu telpu atjaunošana Bauskas novada administrācijas 3.stāvā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

15/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

6

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „Kvintets M", 43603027515

Pasta adrese

„Trejkalniņi"-2, Elektriķi, Codes pag.

Pilsēta / novads

Bauskas nov.

Pasta indekss

LV-3901

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

kvintetsm@gmail.com

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5164.42    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5164.42    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Īslīces pagasta pārvalde, 90000034078

Pasta adrese

"Rītausmas",Īslīces pagsts, Bauskas novads

Pilsēta / novads

Bauska

Pasta indekss

LV-3901

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv