Sludinājums: Par telpu remontu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā

Publicēts
02.05.2016
02.05.2016
Pasūtītājs
Latvijas Banka (90000158236)
Termiņš
20.05.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Tehniskās pārvaldes projektu vadītāja Tatjana Sorokina
E-pasts
Sludinājums
www.bank.lv...
Tālrunis
6702 2402, 2913 9263

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 02/05/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Banka, 90000158236

Pasta adrese

Kr.Valdemāra iela 2a

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Tehniskās pārvaldes projektu vadītāja Tatjana Sorokina

Tālruņa numurs

6702 2402, 2913 9263

Faksa numurs

67022420

E-pasta adrese

konkursi@bank.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bank.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.bank.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Par telpu remontu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Latvijas Bankas ēka Poruka prospektā 12, Jūrmalā

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Telpu remonts (tālāk tekstā – būvdarbi) Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā, un to kvalitātes uzturēšana saskaņā ar iepirkuma noteikumu tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un iepirkuma līguma projektā minētajiem nosacījumiem

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45453100-8

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 70 (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LB 2016/56

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 20/05/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks darbadienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15)

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 20/05/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līguma izpildes laiks: būvdarbu izpilde ne ilgāk kā 10 (desmit) kalendāro nedēļu laikā pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma uzsākt būvdarbu veikšanu saņemšanas (orientējošais būvdarbu uzsākšanas laiks 2016. gada oktobra vidū); būvdarbu kvalitātes uzturēšana 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc būvdarbu izpildes dienas.

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv