Rezultāts: Ugunsdzēsības automātisko sistēmu izbūve Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratoriju korpusa ēkā, Aizkraukles ielā 21, Rīgā

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts (90002111653)
Uzvarētājs
Pilnsabiedrība “Fima Group” (40103248859)
Summa
39 981,95 EUR
Sludinājums
www.osi.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts, 90002111653
Pasta adrese: Aizkraukles 21 Rīga LV 1006
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV1006 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Artūrs Aksjonovs Tālruņa numurs: 67014884
E-pasta adrese: arturs@osi.lv Faksa numurs: 67550338
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.osi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.osi.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Zinātniskā darbība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Ugunsdzēsības automātisko sistēmu izbūve Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratoriju korpusa ēkā, Aizkraukles ielā 21, Rīgā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Ugunsdzēsības automātisko sistēmu izbūve Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratoriju korpusa ēkā, Aizkraukles ielā 21, Rīgā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45312100-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

39981.95 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

OSI 2015/48 MI

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ugunsdzēsības automātisko sistēmu izbūve Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratoriju korpusa ēkā, Aizkraukles ielā 21, Rīgā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Pilnsabiedrība “Fima Group”, 40103248859

Pasta adrese: Dzelzavas iela 120G

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1021

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): www.fima.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 39981.95    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 39981.95    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv