Grozījumi: „Stādu noliktavas, šķirošanas un apstrādes kompleksa būvniecība Mazsilu kokaudzētavā”

Publicēts
02.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepir...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 02/02/2016

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

Vaiņodes iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

lv -1004

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Administrācija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Uģis Perševičs

Tālruņa numurs

67610015

Faksa numurs

67805430

E-pasta adrese

u.persevics@lvm.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

„Stādu noliktavas, šķirošanas un apstrādes kompleksa būvniecība Mazsilu kokaudzētavā”

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

„Stādu noliktavas, šķirošanas un apstrādes kompleksa būvniecība Mazsilu kokaudzētavā”

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45000000-7

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu

imageAtklāta
imageSlēgta
imagePaātrināta slēgta
imageSarunu procedūra
imagePaātrināta sarunu procedūra
imageKonkursa dialogs
imageMetu konkurss
imageSarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
imageLīguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

AS LVM 2016/14_Ak

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 21/01/2016 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums

21/01/2016 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Paziņojuma saturs

imageIepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana
imageLabojums
imagePapildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

imageIepirkuma procedūra tika pārtraukta.
imageIepirkuma procedūra tika izbeigta.
imageDinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.
image Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.



IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.3.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
imagePaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai
imageAbi iemesli

IV.3.2)

imageSākotnējā paziņojumā
imageIepirkuma procedūras dokumentos
imageAbos (sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

IV.3.4) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Datumu labojuma vieta:
IV.3.4)
Šī teksta vietā:
16/02/2016 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
23/02/2016 (dd/mm/gggg) 10:00
Datumu labojuma vieta:
IV.3.5)
Šī teksta vietā:
16/02/2016 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
23/02/2016 (dd/mm/gggg) 10:00
Datumu labojuma vieta:
IV.3.8)
Šī teksta vietā:
16/02/2016 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
23/02/2016 (dd/mm/gggg) 10:00

IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

ar 01.02.2016 iepirkumu komisijas lēmumu tiek grozīti atklātā konkursa nolikuma 5.1., 6.1., 7.4. un 9.1.punktos noteiktie datumi uz 23.02.2016 plkst.10:00 un noteikts atklātā konkursa nolikuma pielikums Nr.3 (Būvniecības koptāme) jaunā redakcijā.

IV.5. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv